Insula Hanstholm er MSC- og ASC certificeret. Se vores certifikater her:

MSC certifikat

MSC – certificeret bæredygtigt fiskeri

MSC står for Marine Stewardship Counsil og er en international, uafhængig certificeringsordning, der arbejder for at bevare det naturlige havmiljø og sikre fiskebestanden. MSC belønner de fiskeproducenter, der ønske at drive et bæredygtigt erhverv ved at sætte det blå logo på de færdige produkter. MSC-logoet er derfor din garanti for, at den anvendte fisk er fanget under bæredygtige forhold.

Download

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC er en certificeringsstandard, der sikrer et bæredygtigt, miljøvenligt og socialt ansvarligt fiskeopdræt.

Download