I Insula Hanstholm har vi udviklet et helt unikt koncept til Foodservice-branchen, der sikrer kunderne frisk fisk. Vi kalder det Hanstholm24. Der går nemlig kun 24 timer fra fisken leveres fra Hanstholm Fiskeriauktion, til den lander hos kunderne.

Kun de bedste fisk på dagen bliver købt på auktionen. Og der vælges naturligvis fisk, der er i sæson.

Fiskene renses, håndskæres, sorteres og MAP-pakkes – straks efter auktionen. Hvorefter de transporteres ud til grossister og køkkener over hele landet.

Fisken er frisk og holdbar i 4-10 dage. Ligesom der er mulighed for indfrysning.

Kort sagt Hanstholm24 – frisk fisk af høj kvalitet.

Fisk fra Hanstholm24